Fornybar Energi

POWAFA sin visjon innebærer at alle mennesker skal ha tilgang på fornybar energi og at de skal kunne bruke denne til det gode for oss mennesker og det miljøet vi lever i. Powafa leverer teknologiutvikling til flere kunder som er i teknologifronten innen fornybar energi og utvikler fremtidsrettede løsninger som passer kundens behov. Fremtidsrettede løsninger betyr at vi tar hensyn til naturen og alt som lever i den, inkludert oss mennesker, og finner løsninger som tilfredsstiller behovet uten å ødelegge for andre.

Har vi fornybar energi og rent vann, har vi et godt utgangspunkt for å skape det vi ellers trenger. Mennesket er skapt for å skape. Teknologiutviklingen har kommet langt, og det finnes i dag elektriske maskiner som trekker vann ut fra fuktigheten i lufta. Se www.watergen.com

POWAFA sitt konsept for komplett anlegg som kan forsyne elektrisk energi og rent vann.

Ny teknologi skaper enorme muligheter. Powafa tilrettelegger for å velge gode og fremtidsrettede løsningene innen elektrisk energi basert på god naturforvaltning. Basert på erfaringer fra mange prosjekt i vassdrag, finner Powafa gode løsninger på hvordan vann kan håndteres på gode måter til det beste for alle. Powafa planlegger, prosjekterer og gjennomfører tiltak for å redusere konsekvenser av flom og tørke, og biotopforbedrende tiltak for å bedre leveforhold for fisk, fugl, dyr og mennesker. Er mangel på vann problemet, finner vi løsninger for det også. Har vi energi tilgjengelig, kan vi skaffe vann. Har vi vann, kan vi dyrke spiselige planter. Med energi og riktig verktøy kan vi få til mye, og sammen med god naturforvaltning kan resultatene bli gode.

———————————————————————————————————————————————————————

Powafa leverer tjenester innen teknologiutvikling til FE Create.
Se FE Create sine nettsider om fremtidsrettede elektriske maskiner
Powafa samarbeider med Green Entrans om utvikling av løsninger for havvind. Se Green Entrans sine nettsider.