Slimestadbekken

Sensoren POWAFA-4 er plassert i Slimestadbekken og bildet viser graf over vannstand som er logget i perioden 9.-28. mars 2020.
Våren 2020 har vært tørr i Kvinesdal, og flere bekker har nå svært liten vannføring. Sandvannet som renner ut i Slimestadbekken har en stem der vannet kan reguleres litt. 14. mai ca. klokka 16:00 rant det ikke lenger over stemmen, og Sandvannet var da på sitt hittil laveste nivå i 2020. Etter litt regn fra 14.-15.mai, har det igjen begynt å renne over stemmen.
21.mai 2020 renner det bare litt over stemmen i utløpet av Sandvannet øverst i Slimestadbekken. Siden det er meldt regn de neste 2 dagene, vil nok vannstanden øke og en kritisk situasjon for fisken i anadrom del av Slimestadbekken unngås i denne omgang.