Kvina

Powafa har installert vannsensor i Kvina ved Stegemoen. Vannsensoren er satt i drift fra 29.mai 2020, og gir oppdatert vannstand og vannføring hvert 5. minutt. Data fra vannsensoren legges ut med fri tilgang i perioden frem til 15.juni 2020. Etter det blir dataene tilgjengelig med abbonnement på Powafa sensorer.

Vannsensoren som er plassert på Stegemoen i Kvina