Kvina

Powafa har installert vannsensor i Kvina ved Stegemoen i 2020. Denne ble i 2021 flyttet til Storekvina som følge av at nytt kraftverk i Rafossen nå påvirker vannstad på Stegemoen. Vannsensoren er satt i drift fra 29.mai 2020, og gir oppdatert vannstand og vannføring hvert 5. minutt. Data fra vannsensoren er tilgjengelig med abbonnement på Powafa sensorer.

Vannsensoren som er plassert på Stegemoen i Kvina