Lervikbekken

Se Konsekvensutredning fra Ecofact. Alf Magne Midtbø Versland var på befaring sammen med Ecofact ifm konsekvensutredningen.

Bekken er dessverre ødelagt som gytebekk for sjøaure etter at den ble lagt i rør på det nederste strekket, men gjenopprettelse er mulig så snart viljen til endring er tilstede. I slike tilfeller ser Powafa et stort potensiale til forbedring.