POWAFA Sensorer

POWAFA utvikler og installerer sensorer for natur- og miljøovervåking

POWAFA har plassert sensor i Slimestadbekken i Kvinesdal. Bildet er tatt 5. mars 2020 av Alf Magne Midtbø Versland.

POWAFA får i 2020 støtte fra Fagråd for Fisk i Kvinesdal til etablering av online tilstandsovervåking av gytebekker for sjøaure og laks.

I samarbeid med grunneiere vil vi ved hjelp av smarte solcelle- og batteridrevne sensorer som plasseres i gytebekker for laks og sjøaure, kontinuerlig samle inn data fra bekkene som sendes trådløst til en server (skyløsning) og lagres der. I samarbeid med Intoto AS som holder til på Coverks i Kvinesdal, prosesseres data på server fortløpende og presenteres forståelig på en nettside. På nettsiden vil man kunne følge med på forskjellige parametere for hver enkelt gytebekk. Det kan også settes opp varsling med forskjellige grenseverdier for forskjellige parametere. Grunneiere, fiskeforvaltning og interesseforeninger kan da følge med på tilstand i gytebekker og få varslinger for å kunne gjøre de riktige tiltakene til det beste for fisk i bekken ved for eksempel tørke, flom, forsuring, forurensing eller annet. Løsningen vil være svært nyttig for å øke kunnskap om vannføringsdynamikk, temperatursvingninger, vannkjemi og gytebestand i de forskjellige bekkene. Sensorene vil kunne utbygges etter hvert med flere parametere som måles. Prosjektet vil først og fremst etablere slike sensorer i anadrome bekker på Øyesletta i Kvinesdal. Det er allerede avtalt med grunneiere i Øyebekken og Slimestadbekken og prototype sensorer er utplassert for testing. Overordnet mål er å øke produksjon og overlevelse av laks og sjøaure i gytebekkene.

Gjennomføringen av tiltaket ledes av Alf Magne Midtbø Versland som utarbeider samlet regnskap og rapport etter gjennomført tiltak.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, gjerde

Automatisk generert beskrivelse
Bildet viser den første sensoren POWAFA plasserte i Øyebekken. Den måler vannstand i kulverten under veien «Øyebergan» og har vært under testing siden desember 2019. Bildet er tatt i desember 2019 av Alf Magne Midtbø Versland.
Et bilde som inneholder utendørs

Automatisk generert beskrivelse
Selve vannivåsensoren er en trykktransmitter plassert i den blanke sylinderen som ses midt i bildet. Fra denne går en sort kabel opp til boksen der Mikroprosessor, batteri og Radiosender er plassert. Bildet er tatt i desember 2019 av Alf Magne Midtbø Versland.

I de første prototype utgavene som er bygget er det et batteri som må lades manuelt etter noen dagers drift. De neste prototypene, slik som den første som ble plassert i Slimestadbekken 5. mars 2020 har solcellelading slik at batteriet lades opp av solenergi hver dag uten at det må gjøres manuelt.

Data fra sensorene vil snart bli gjort tilgjengelige på POWAFA sin nettside. Både sanntids og historiske data vil bli presentert her.

Den andre sensoren POWAFA laget ble plassert for uttesting nedstrøms broa på Mølleveien like ved Øye Mølle. Bildet er tatt av Alf Magne Midtbø Versland under flom i Øyebekken 11. januar 2020.