Breibekken

I forbindelse med kartlegging av status for sjøaurebekker i Kvinesdal Kommune dokumenterte Alf Magne Midtbø Versland problem med vandringshinder i Breibekken som følge av nedstrøms fall og lav vannstand i kulvert under FV465 rett nord for Storekvina i Kvinesdal Kommune. Problemet og forslag til løsning ble presentert for Statens Vegvesen som satte i gang tiltak og utbedret problemet. Fisken kan nå, etter gjennomført tiltak, passere kulverten selv med lav vannføring i Breibekken. Prosjektet er omtalt med mer info og bilder før og etter tiltak i Statens Vegvesen rapport nr. 459, «Frie fiskeveger, Utbedring av vandringshinder for fisk» på side 37-39 som eksempel nr.4.

Powafa har installert vannsensor i bekken og data er tilgjengelig med Powafa abonnement. Vannstand i bekken gir en god indikator på hvor mye nedbør som har falt i det nedre nedbørsområdet for Kvina og Litleåna i Kvinesdal. Når laksetrappa i Rafossen i Kvina åpner, vil laks og sjøaure kunne gå opp i bekken for å gyte.