Øyebekken

Se: https://www.powafa.no/prosjekter/oyebekken/

Etter en lang tid med tørke og liten vannføring i Øyebekken kom det 22. mai 2020 mye nedbør og vannstanden har økt betydelig. Grafen viser vannstand i kulvert under veien, «Øyebergan».
Grafen viser vannstand ved Øye Mølle i Øyebekken i perioden 15.mai til 22.mai 2020.