Nidelva

Powafa har nå satt opp vannsensor som måler vannstand nedstrøms Nelaugdammen i Nidelva.  Vannsensoren er plassert like oppstrøms Lillefoss. Data fra sensoren er tilgjengelig med fri tilgang første uken. Etter det blir data tilgjengelig for de som har abonnement.

Den nye vannsensoren i Nidelva er plassert like oppstrøms Lillefoss,…..
…., og nedstrøms Nelaugdammen.