Nidelva

Powafa har nå satt opp vannsensor som måler vannstand nedstrøms Nelaugdammen i Nidelva.  Vannsensoren er plassert like oppstrøms Lillefoss. Data fra sensoren er tilgjengelig for de som har abonnement. Sensoren er midlertidig tatt ut av drift, men kan settes i drift på forespørsel. Ta kontakt med Powafa hvis interesse.

Den nye vannsensoren i Nidelva er plassert like oppstrøms Lillefoss,…..
…., og nedstrøms Nelaugdammen.